NEWS

Insomniac เผยในปี 2019 EDC จะมาจัดที่ประเทศเกาหลีด้วยแน่นอน

Dec 20, 2018

Electric Daisy Carnival จะมาจัดที่ประเทศเกาหลีในปี 2019 ด้วย หลังจากที่ประสบความสำเร็จมาแล้วกับการไปจัดถึง 6 สถานที่ทั่วโลก
 
สื่อนอกรายงานทาง PeterPan MPC ได้เข้ามาร่วมมือกับทาง Insomniac พร้อมจัดงาน EDC ที่ Seoulland เป็นครั้งแรก รายละเอียดในเรื่องวันจัดงานและวันเริ่มขายบัตรนั้นจะถูกเผยออกมาในภายหลัง แต่ตอนนี้เรามาดูวิดีโอการประกาศงาน EDC Korea 2019 กันได้ด้านล่างนี้ครับ
 
 
ที่มา YourEDM
แปลและเรียบเรียงโดย DJ Domie RadRadio.FM
เนื้อหา ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบี อีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด