NEWS

Swedish House Mafia เริ่มตั้งนาฬกานับถอยหลังบนเว็บไซต์ของพวกเขา

Oct 18, 2018

ล่าสุดทางเว็บ www.swedishhousemafia.com ได้เริ่มตั้งเวลานับถอยหลัง ซึ่งเริ่มนับตั้งแต่ 400,000 วินาทีเป็นต้นมา ซึ่งพอคำนวณดูแล้ว จะการนับถอยหลังนี้จะจบลงในวันที่ 22 ตุลาคม เวลา 10 โมงเช้า (UTC) นอกจากนี้แล้วยังไม่มีใครรู้ว่าการนับถอยหลังนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไร ยังไงถ้ามีข่าวเพิ่มเติมจะรีบนำมาบอกกันครับ
 
 
 
ที่มา YourEDM
แปลและเรียบเรียงโดย DJ Domie RadRadio.FM

เนื้อหา ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบี อีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด