-
-
EVENT

.:: ของรางวัล ::.

ผู้โชคดีจะได้รับบัตรงาน Transmission 2018: The Spirit of the Warrior
วันที่ 17 มีนาคม 2561 ณ ไบเทค บางนา
จำนวนท่านละ 1 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ รวมทั้งหมด 8 รางวัล