-
-
EVENT

.:: รายชื่อผู้โชคดี ::.

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้ร่วมเดินทางไปกับทริปกิจกรรม
RAD Radio Goes Good Vibes Festival 2017
ระหว่างวันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2560

1. ฉัตริน ศรีสมบูรณ์
2. บพิตร วิเศษน้อย