-
-
EVENT

.:: ของรางวัล ::.


บัตรคอนเสิร์ต Britney Spears Live in Bangkok 2017

จำนวน 2 ใบทั้งหมด 7 รางวัล

ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี 12% ตามมูลค่าของของรางวัลที่ได้รับ (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)