-
-
EVENT

.:: ของรางวัล ::.

ผู้โชคดีจะได้รับบัตรงาน 808 Festival Bangkok 2017

วันที่ 9 และ 10 ธันวาคม 2560 ณ Oasis Arena @ SHOW DC

จำนวนท่านละ 1 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ รวมทั้งสิ้น 5 รางวัล